Zrealizowane projekty

Program dla kobiet ciężarnych – „Świadome 9 miesięcy”

Czas oczekiwania na narodziny dziecka to okres pytań, na które często nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niesie on ze sobą wiele emocji związanych z porodem i pojawieniem się dziecka w rodzinie. Przygotowanie do tej wielkiej zmiany może ułatwić grupowa forma spotkań, na których będzie miała miejsce:

 

wymiana doświadczeń między kobietami znajdującymi się w tej samej sytuacji życiowej,
wspieranie się nawzajem w trudnościach,
poszerzenie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów ciąży i porodu – psychoedukacja
uzyskanie wsparcia psychicznego od prowadzących i innych kobiet
zaopiekowanie sfery trudnych uczuć i emocji
uzewnętrznienie swoich lęków związanych ze stanem ciąży i samym porodem

9miesiecy