Zrealizowane projekty

Punkt konsultacyjny dla rodzin

„PRO wsparciu systemu pomocy rodzinie”

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN

Co oferujemy?

  • bezpłatne poradnictwo, konsultacje wychowawcze,
  • bezpłatną specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną,

– dla osób indywidualnych

– dla par

– dla rodzin

  • bezpłatne konsultacje z lekarzem psychiatrą,
  • bezpłatne warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze;

– dla rodzin w kryzysie/w trakcie rozwodu

– dla osób samotnie wychowujących dziecko lub tworzących rodzinę „od nowa”

Kto może skorzystać bezpłatnie z pomocy w punkcie?

Mieszkańcy zameldowani w  Powiecie Wołomińskim, zwłaszcza mieszkańcy Ząbek, Marek i Zielonki, w tym:

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby dorosłe
  • pary i rodziny

punkt_konsultacyjny_v2-2