Projekty aktualne

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego zasięg działania punktu: gminy Marki, Ząbki i ZielonkaProjekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy o realizację zadania publicznego na kwotę 60.000 zł.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie on-line i w kontakcie osobistym.

  Dyżur dyspozytora:

  poniedziałek  – 13.00 – 17.00

  środa  –   9.00 – 13.00

  piątek  –  9.00 – 13.00

Można do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się na spotkanie ze specjalistą za pośrednictwem maila.

Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, wychowawczą (pedagogiczną) lub socjalną w formie on-line lub w kontakcie osobistym.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl