Projekty aktualne

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 2022 zasięg działania punktu: gminy Marki, Ząbki i Zielonka

Szanowni Państwo, zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z: krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej, terapii par, konsultacji wychowawczych, poradnictwa socjalnego, terapii grupowej dla młodzieży

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Miasta Ząbki

siedziba Punktu:         Ząbki, ul. Słowackiego 21 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

telefon:                        660-907-563

e-mail:                         kontakt@propracownia.pl 

strona www:               www.stowarzyszeniepro.pl

Kontakt telefoniczny i mailowy z dyspozytorem:

poniedziałek         10.00 – 13.00

środa                    12.00 – 15.00

piątek                   10.00 – 13.00

Terminy mogą ulec zmianie!

Zasady przyjęcia:

Terminy spotkań ze specjalistami będą umawiane telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila  w czasie dyżuru dyspozytora. W czasie dyżuru dyspozytora można też uzyskać wsparcie psychologiczne lub poradę w sytuacji braku miejsca do specjalisty.

Zakres oferowanych usług:

  • konsultacje wychowawcze pedagoga
  • pomoc psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna i par
  • poradnictwo socjalne
  • terapia grupowa dla młodzieży

Specjaliści, po wcześniejszym umówieniu, przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.

DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSAW czasie zagrożenia epidemicznego porady udzielane są w formie on-line poprzez szyfrowany komunikator Zoom z możliwością zamknięcia spotkania lub na żywo przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Osoba zgłaszająca się już w trakcie zgłoszenia zostanie poinformowana o obowiązujących w Stowarzyszeniu PRO zasadach z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego, na miejscu wypełni ankietę epidemiologiczną, zobowiązana jest też być w maseczce, a spotkanie odbywa się z zachowaniem 2-metrowej odległości i dezynfekcją wszystkich powierzchni po każdym spotkaniu.