O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie PRO działa od 25.10.2011 r. i jest skoncentrowane na działaniach w prawobrzeżnej Warszawie i wschodnich powiatach, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wołomińskiego. Obszarem działania jest również powiat grodzieński, ponieważ jedna z naszych inicjatorek jest jego mieszkanką.  Stowarzyszenie wcześniej działało jako grupa nieformalna.

Zostało założone przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którym bliski był pogląd, że poprzez umożliwienie człowiekowi swobodnego wyrażania emocji, uczuć i myśli, poprzez wskazywanie prawidłowych wzorców społecznych, rodzinnych, komunikacyjnych i uzyskanie wsparcia, można zdecydowanie podnieść jakość własnego życia, a przez to życia swoich bliskich.

Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą psychologiczną, psychoterapią i edukacją psychologiczną oraz wolontariuszy, którym bliska jest jego misja.

Głównym celem stowarzyszenia jest leczenie i wspieranie procesu zdrowienia osób potrzebujących pomocy. Podejmujemy działania służące rozwoju osobistemu. Zajmujemy się propagowaniem postaw i działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

Nasza Historia:
Stowarzyszenie PRO działa od 25.10.2011 r. i jest skoncentrowane na działaniach w Warszawie i powiecie wołomińskim, ze szczególnym uwzględnieniem Ząbek. Zostało założone przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którym bliski był pogląd, że poprzez umożliwienie człowiekowi swobodnego wyrażania emocji, uczuć i myśli, poprzez wskazywanie prawidłowych wzorców społecznych, rodzinnych, komunikacyjnych i uzyskanie wsparcia, można poprawić jakość własnego życia, a przez to życia swoich bliskich.

Działania te służą profilaktyce  i promocji zdrowia, a zarazem pomagają przeciwdziałać patologiom społecznym i zapobiegać chorobom XXI wielu.