Zarząd

Małgorzata Małas – prezes

Magdalena Jankowska-Makowska – wiceprezes

Artur Makowski – skarbnik