Zespół

Katarzyna Pióro – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzystając także z elementów podejścia integracyjnego.

Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą, cierpiącymi z powodu objawów zaburzeń lękowych, somatycznych, nerwicowych i nastroju, doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Prowadzi terapię krótko- i długoterminową.

Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach kierunkowych. Swoje doświadczenie zbierała m.in. na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła Podstawowy i Zaawansowany stopień szkolenia Psychoterapii opartej na mentalizacji organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Pracownię Psychoterapii HUMANI w Poznaniu, we współpracy z Norweskim Instytutem Mentalizacji. Pracowała w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, współpracując z osobami wykluczonymi społecznie, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, bezdomnymi, bezrobotnymi, potrzebującymi wsparcia. Obecnie interesuje się zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji w kierunku psychoterapii opartej na mentalizacji oraz psychoterapii okołoporodowej. 

Obecnie związana także ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. 

Barbara Olechowska – psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog specjalny.

Od kilku lat pracuję terapeutycznie z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracuje w nurcie Gestalt. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, socjoterapię, warsztaty wychowawczo-edukacyjne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując z osobami wykluczonymi społecznie, chorymi psychicznie, zagrożonymi demoralizacją, ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, ofiarami stalkingu.

W pracy terapeutycznej towarzyszę w drodze do zmiany. Jestem otwarta i ciekawa ludzi. Inspiruje mnie rozwój i chęć dążenia do zmiany. Jestem odważna i cierpliwa. Staram się żyć i pracować w zgodzie ze sobą i światem. Wiedzę zdobywałam szkoląc się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Akademi Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim. Dokształcam się na kursach dotyczących rozwoju i wychowania. Terapii indywidualnej i grupowej doświadczyłam w procesie własnych zmian. Każdy zasługuje na godne dobre życie. Staram się w tym pomagać.

Małgorzata Małas – psychoterapeutka i trenerka pracująca w nurcie Gestalt, pedagog specjalny.

Ukończyłam  z tytułem magistra pedagogikę resocjalizacyjną ze wspomaganiem rodziny w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt akredytowanym przez EAGT i FORGE, Szkołę Trenerską OPTA rekomendowaną przez PTP, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii przy MSCDN oraz Wydział Fizjoterapii Studium Medycznego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zdobywałam na stażu w oddziale nerwic dziecięcych i młodzieżowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczyłam w szkoleniu w „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”. Obecnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuje z Pracownią Psychologiczną EGO. Prowadzę psychoterapię i pomoc psychologiczną dla osób dorosłych oraz młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz terapię par.

Jako trener specjalizuję się w tematyce skutecznej komunikacji, asertywności w kontaktach z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, obsłudze klienta medycznego oraz tematyce przedsiębiorczości.

IMG_0119-25

Magdalena Jankowska-Makowska – wiceprezes i współzałożycielka Stowarzyszenia PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości.

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam filologię polską i psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Integracji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Odbyłam I i II poziom szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), której założenia są mi najbliższe w kontakcie z moimi klientami – przede wszystkim autentyczność, poszanowanie indywidualności każdej osoby, praca oparta na wsparciu i współpracy w relacji z klientem.
Odbyłam również całościowe szkolenie pracy z parami metodą EFT organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji. Od tego czasu z ciekawością i fascynacją rozwijam się w tym podejściu psychoterapeutycznym. Wierzę w siłę więzi, na której oparta jest praca z parami w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach.

Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych stażach: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku, a także w projekcie „Ktoś cię słyszy” Stowarzyszenia QZmianom. Uczestniczyłam między innymi w szkoleniach „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości. W ramach działalności psychoedukacyjnej prowadzę warsztaty i wykłady dla nauczycieli i rodziców, w szczególności interesują mnie badania z zakresu neurobiologii i ich przełożenie na wychowanie i edukację

Obecnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii „W Relacji”. Prowadzę psychoterapię indywidualną i psychoterapię par, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych, konsultacje wychowawcze dla rodziców. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach z innymi ludźmi, borykającymi się z depresją czy lękiem, osobami obciążonymi doświadczeniem wychowania się w rodzinie dysfunkcyjnej, w tym alkoholowej. Pracuję z kobietami po poronieniach i przeżywającymi kryzysy w macierzyństwie czy w czasie ciąży.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci. Lubię poezję śpiewaną, długie spacery brzegiem morza i uspokajający mnie szum fal.