Zrealizowane projekty

  • Zrealizowane projekty

    Program dla kobiet ciężarnych – „Świadome 9 miesięcy”

    Czas oczekiwania na narodziny dziecka to okres pytań, na które często nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niesie on ze sobą wiele emocji związanych z porodem i pojawieniem się dziecka w rodzinie. Przygotowanie do tej wielkiej zmiany może ułatwić grupowa forma spotkań, na których będzie miała miejsce:   wymiana doświadczeń między kobietami znajdującymi się w tej samej sytuacji życiowej, wspieranie się nawzajem w trudnościach, poszerzenie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów ciąży i porodu – psychoedukacja uzyskanie wsparcia psychicznego od prowadzących i innych kobiet zaopiekowanie sfery trudnych uczuć i emocji uzewnętrznienie swoich lęków związanych ze stanem ciąży i samym porodem