Nasza oferta

  • psychoterapia indywidualna i grupowa
  • pomoc psychologiczna
  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne
  • interwencja w kryzysie
  • konsultacje indywidualne dla rodziców, dzieci i młodzieży z pedagogiem specjalnym

 

Proces terapeutyczny pozwala  lepiej poznać swoje potrzeby, emocje i myśli, co powoduje zwiększenie zadowolenia z życia i siebie samego.

Nasi terapeuci pracują zgodnie z założeniami nurtu psychodynamicznego, humanistycznego, lub gestalt.

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania (sesje psychoterapeutyczne), które odbywają się zazwyczaj 1 – 2 razy w tygodniu i trwają 50 min.

Psychoterapia grupowa to regularne, cotygodniowe spotkania tej samej grupy uczestników liczącej od 8 do 15 osób borykającej się z podobnymi problemami w życiu. Grupę prowadzi dwóch psychologów, psychoterapeutów. Uczestnictwo w terapii grupowej stwarza warunki do przyglądania się sobie w kontaktach z innymi ludźmi w bezpiecznej atmosferze.