O nas

Dane stowarzyszenia:

NIP: 1251613077,

REGON: 145868594

KRS: .0000399833

 

Biuro Stowarzyszenia:

Ul. Słowackiego 21

05-091 Ząbki

Misja:

Misja Stowarzyszenia jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie grupowych i indywidualnych form terapii i pomocy psychologicznej, prowadzenie projektów warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szeroko rozumianą działalność edukacyjną (prelekcje naukowe, prezentacje, publikacje).
Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą psychologiczną, psychoterapią i edukacją psychologiczną oraz wolontariuszy, którym bliska jest jego misja.

Cele:

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, wspomaganie rozwoju osobistego i propagowanie, rozwijanie postaw i działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

Działania te służą profilaktyce  i promocji zdrowia, a zarazem pomagają przeciwdziałać patologiom społecznym i zapobiegać chorobom XXI wielu.

Współpraca:

    1. Starostwo Powiatowe w Wołominie.
    2. Miasto Ząbki.
    3. Gazeta samorządowa miasta Ząbki – „Co słychać”
    4. OPS w Ząbkach, Markach i Zielonce.
    5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach

Stowarzyszenie PRO działa od 25.10.2011 r. i jest skoncentrowane na działaniach w Warszawie i powiecie wołomińskim, ze szczególnym uwzględnieniem Ząbek.  Zostało założone przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którym bliski był pogląd, że poprzez umożliwienie człowiekowi swobodnego wyrażania emocji, uczuć i myśli, poprzez wskazywanie prawidłowych wzorców społecznych, rodzinnych, komunikacyjnych i uzyskanie wsparcia, można poprawić jakość własnego życia, a przez to życia swoich bliskich.