• Zrealizowane projekty

  Punkt konsultacyjny dla rodzin

  „PRO wsparciu systemu pomocy rodzinie” PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Co oferujemy? bezpłatne poradnictwo, konsultacje wychowawcze, bezpłatną specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną, – dla osób indywidualnych – dla par – dla rodzin bezpłatne konsultacje z lekarzem psychiatrą, bezpłatne warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze; – dla rodzin w kryzysie/w trakcie rozwodu – dla osób samotnie wychowujących dziecko lub tworzących rodzinę „od nowa” Kto może skorzystać bezpłatnie z pomocy w punkcie? Mieszkańcy zameldowani w  Powiecie Wołomińskim, zwłaszcza mieszkańcy Ząbek, Marek i Zielonki, w tym: dzieci młodzież osoby dorosłe pary i rodziny

 • Zrealizowane projekty

  Projekt „Porozmawiajmy o tym”

  Projekt „Porozmawiajmy o tym” Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości w ramach projektu „Porozmawiajmy o tym” zaprasza do skorzystania z psychoterapii, pomocy psychologicznej, konsultacji wychowawczych. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Dalsze spotkania mogą być nieodpłatne lub niekomercyjną cegiełkę na cele statutowe stowarzyszenia ustala się bezpośrednio z terapeutą. Miejsce: MOSIR, ul. Słowackiego 21, Ząbki. Kontakt: mail: pro-pracownia@wp.pl,  tel: 660 907 563

 • Zrealizowane projekty

  Program dla kobiet ciężarnych – „Świadome 9 miesięcy”

  Czas oczekiwania na narodziny dziecka to okres pytań, na które często nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niesie on ze sobą wiele emocji związanych z porodem i pojawieniem się dziecka w rodzinie. Przygotowanie do tej wielkiej zmiany może ułatwić grupowa forma spotkań, na których będzie miała miejsce:   wymiana doświadczeń między kobietami znajdującymi się w tej samej sytuacji życiowej, wspieranie się nawzajem w trudnościach, poszerzenie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów ciąży i porodu – psychoedukacja uzyskanie wsparcia psychicznego od prowadzących i innych kobiet zaopiekowanie sfery trudnych uczuć i emocji uzewnętrznienie swoich lęków związanych ze stanem ciąży i samym porodem